Menu
Blog Linda landscape
Cases

BLOG 1: Evaluatie Voorbereiding op de Inburgering

In het voorjaar van 2020 voerden we het evaluatieonderzoek uit naar het programma Voorbereiding op de inburgering (ook wel Voorinburgering genoemd). Een van de centrale uitkomsten was de beperkte aansluiting van de Voorinburgering op de reguliere inburgering. We constateren dat warme overdracht vaak niet plaatsvindt tussen casemanagers van het COA en klantmanagers van gemeenten.

De rijkheid van de informatie over statushouders van casemanagers blijft door de beperkte aansluiting van de Voorinburgering op de reguliere inburgering onbenut. Dit bemoeilijkt de aansluiting omdat taaldocenten van de reguliere inburgering aangeven vaak niet te weten of een inburgeraar de Voorinburgering heeft gevolgd, met als gevolg dat inburgeraars weer opnieuw beginnen. Bovendien start de inburgering in gemeenten vaak pas na een aantal maanden, wanneer zaken zoals huisvesting en dergelijke op orde zijn. Ook dit bevordert de aansluiting op de Voorinburgering niet.

De uitvoering van dit onderzoek viel samen met de totstandkoming van de nieuwe Wet inburgering die in juli 2021 ingevoerd zou worden. Recent is bekend gemaakt dat de invoering van de nieuwe wet (opnieuw) wordt uitgesteld naar 1 januari 2022, maar met een slag om de arm. Uit ons onderzoek volgden een aantal aanbevelingen op basis van deze evaluatie met het oog op het nieuwe inburgeringsstelsel. Het versterken van de samenwerking tussen COA en gemeenten voor een contextrijke warme overdracht is hierin een belangrijke. Dit is zeker in het nieuwe inburgeringsstelsel, waarbij idealiter al in het azc een brede intake wordt afgenomen door gemeenten, van belang. Tweede belangrijke aanbeveling, die ook in de wetgeving is overgenomen, is dat gemeenten in het nieuwe stelsel de ruimte zouden moeten hebben om vroegtijdig (eventueel al in het azc) te starten met een regulier inburgeringstraject, waarbij Voorinburgering dus niet voorliggend is.

Nu de implementatie van de nieuwe inburgeringswet volop gaande is, merken we regelmatig de waarde en het belang van dit evaluatieonderzoek naar de Voorinburgering. Het geeft zowel gemeenten als het COA inzichten om de samenwerking te versterken zodat ze samen kunnen blijven werken aan het gemeenschappelijk doel: statushouders zo snel mogelijk laten meedoen in de samenleving. Daar zijn we trots op!