Menu
Cases

Inhoudelijke ondersteuning van gezamenlijk aanbestedingstraject van zeven UMC's

Een gezamenlijke aanbesteding van servers en storage door zeven UMC's vraagt om consistente en kwalitatief hoogwaardige aanbestedingsstukken. Significant Synergy ondersteunde het bijbehorende ontwikkelproces van deze UMC's.

Hoe kom je in een samenwerkingsverband van meerdere aanbestedende diensten tot consistente en kwalitatief hoogwaardige aanbestedingsdocumenten? Significant Synergy heeft een gezamenlijke aanbesteding van servers en storage door zeven van de acht Nederlandse Universitair Medische Centra (UMC's) inhoudelijk ondersteund. We leverden een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de aanbestedingsstukken.

We begonnen met het inventariseren van alle bij de UMC's beschikbare relevante informatie voor deze aanbesteding. Die informatie hebben we geordend en in een aantal werksessies verder verfijnd. Samen met de UMC's en diverse inhoudelijke experts vanuit techniek, consultancy en advocatuur zijn onder meer een Leidraad, Programma van Eisen, Service Level Agreement (SLA) en Overeenkomst uitgewerkt.

Significant Synergy heeft de ontwikkeling van het bestek ondersteund door een deel van het schrijfwerk feitelijk uit te voeren. Ook hebben we een controlerende rol gespeeld om de consistentie tussen de ontwikkelde stukken te waarborgen. Zo kon men de gezamenlijke aanbesteding van servers en storage tijdig en met consistente en kwalitatief hoogwaardige aanbestedingsstukken starten.